Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Chodovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Činnost

obsah stránky

Činnost příspěvkové organizace je dána zřizovací listinou, kterou schvaluje Zastupitelstvo obce Holovousy.

Hlavní činnost:

  1. Základní škola uskutečňuje základní vzdělávání v souladu s cíli základního vzdělávání uvedenými v § 44 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  2. Mateřská škola uskutečňuje předškolní vzdělávání v souladu s cíli předškolního vzdělávání uvedenými v § 33 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
  3. Školské zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání podle § 111 a podle vzdělávacích programů uvedených v § 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  4. Zařízení školního stravování – školní jídelna a školní jídelna-výdejna poskytují školské služby podle § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále školský zákon). Zařízení školního stravování zajišťují vedle školního stravování dětí a žáků také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.

Pozn.: Vzdělávání uvedené v bodech 1)-3) se uskutečňuje dle školních vzdělávacích programů, které jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.


Doplňková činnost:

  1. stravování,
  2. mimoškolní výchova a vzdělávání, zájmové útvary, pořádání kurzů, školení vč. lektorské činnosti,
  3. organizování veřejných akcí sportovně-kulturního charakteru,
  4. ostatní služby z oblasti informačních technologií.

Pozn.: Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, sleduje se odděleně a nesmí být ztrátová.

publikováno: 21. 1. 2022 13:47, Lucie Nimsová