Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Chodovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Organizace roku

INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

  

Vyučování po celý školní rok začíná v 7.45h.  

  

Kontakty  

Omlouvání žáka z výuky, informace o žákovi, ŠD:             603 713 836 

Odhlašování obědů:                                                              724 985 323 

Ředitelka:                                                                              724 985 324 

Č. účtu                                                                                   35-1163754389/0800 

  

Prázdniny 

26. – 27. 10. 2023  - podzimní prázdniny

23. 12. 2023- 2. 1. 2024 - vánoční prázdniny

2. 2. 2024 - pololetní prázdniny

4. 3. – 10. 3. 2024 - jarní prázdniny

28. 3. 2024 - velikonoční prázdniny

1. 7. - 1. 9. 2024 - hlavní prázdniny

2. 9. 2024 - zahájení šk. roku 2024/2025

  

Celoroční téma školního projektu – „Pohádka“ 

Bližší informace o konkrétních aktivitách budete dostávat v rámci měsíčního přehledu aktivit 

 

 Školní vzdělávací program 

Od 1.9.2007 probíhá vyučování podle ŠVP „Škola pro život.“ s aktualizací k 1.9.2021 

Termíny informačních schůzek: 

 • 4. 9. 2023 po ukončení uvítání -  pouze pro rodiče žáků 1.ročníku 
 • 4. 9. 2023 od 16:00hod pro zákonné zástupce žáků 2. - 5.ročníku 
 • 20. 11. 2023 
 • 22. 4. 2024 
 • Individuální schůzky dle potřeby v konzultačních hodinách - pondělí 13:00 – 14:00hod  a středa 7:00 – 7:30hod nebo po telefonické domluvě jindy 

Plavecký výcvik 

Začátek plavání je v pátek 5.ledna 2024. Poplatek za výuku plavání včetně dopravy dle aktuálních předpokladů nepřesáhne 2 800Kč. Pro žáky 2. a 3. ročníku je výuka plavání povinná a bude zcela dotovaná.  

Pomůcky 

Se souhlasem rodičů budeme nakupovat dětem jednotné pomůcky (školní sešity, čtvrtky, tempery, ostatní výtvarný materiál..), na které budeme vybírat částku 400,-Kč, týká se žáků 2.-5.ročníku. 

Pitný režim 

O přestávce a ve družině děti dostávají nápoje, na které vybíráme 60Kč. V případě vyčerpání zásob se výběr financí v průběhu roku opakuje. 

Školní družina 

Dle vyhlášky o školní družině vybíráme za pololetí 400Kč/dítě i při nepravidelné docházce. V případě, že dítě navštěvuje ŠD maximálně 2 hodiny týdně, vybíráme pololetně 150Kč/dítě.  

Školní družina je v provozu denně od 11:30 do 16:00 h. Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ranní družina je v provozu od 7:00 do 7:45h. 

Spolek školy pro život 

Členské příspěvky spolku jsou 100,-Kč na pololetí. Z fondu spolku je přispíváno na dopravu, výtvarný či sportovní materiál. V případě nekonání akcí bude částka vrácena.  

Nabídka kroužků: 

V současné chvíli zajišťuje kroužek “Věda nás baví” externí společnost. Informace k registraci Vám budeme včas zasílat přes školní informační systém Edookit. Šitíčko je prozatím v jednání, o případné změně Vás budeme informovat. 

 

N

Sběr bylin 

Březen – říjen: 

 • List – bříza, jahodník, pampeliška, jitrocel 
 • Nať + list -  kopřiva, přeslička, kontryhel 
 • Květ – bez, hluchavka, podběl, jetel bílý, jetel červený, sedmikráska 
 • Plod – šípek 

 Zima: 

 • Pomerančová a citronová kůra 

 

 • Podtržené byliny – nasbíraných 10dkg = jako 1 kg ostatních bylin 
 • Hromadné odevzdávání usušených bylin proběhne koncem června 2024 
 • Děkujeme všem rodičům za podporu. Získané finanční prostředky za sběr bylin budou použity na pořízení výtvarného materiálu a odměn pro žáky. 

 

 

 Veškeré informace rádi zodpovíme osobně, e-mailem či telefonicky (724985324, skola@zschodovice.cz nebo zasláním zprávy konkrétnímu příjemci ve ŠIS Edookit ). 


publikováno: 3. 9. 2023 21:32, Lucie Nimsová