Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Chodovice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení
Zápis do 1.ročníku ZŠ
Zápis do 1.ročníku ZŠ
Zápis do 1.ročníku ZŠ

Zápis do 1.ročníku ZŠ

 • začíná v - končí v

Vážení zákonní zástupci, 

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 proběhne od 2. dubna 2024 do 16. dubna 2024.

Přijímání žáků k základnímu vzdělávání probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

Dne 11. dubna 2024 budou přijímány žádosti o přijetí s možností osobní návštěvy školy dle Vámi zvolené  časové rezervace. 

Datum a čas objednání dítěte k zápisu nemá vliv na přijetí či nepřijetí.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zveřejněno nejpozději 11. 5. 2024 na webu školy a ve vývěsce školy (na dveřích) pod číslem jednacím, které dítě obdrží při přijetí příhlášky k základnímu vzdělávání.

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

Kritéria přijetí:
Ve školním roce 2024-2025 bude otevřena jedna třída 1. ročníku - celkem 10 žáků dle následujících kritérií:

Přednostní přijetí mají ze zákona děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti Holovousy, Chodovice, Chloumky, Dolní Mezihoří, Bílsko u Hořic

Při větším počtu nespádových dětí rozhodne o jejich přijetí do 1. ročníku los. Bližší informace o případném losování budou vyvěšeny na webu školy.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy ( hxfs427),
 • e-mailem na skola@zschodovice.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) 
 • poštou,
 • formou online formuláře
 • osobním podáním v den zápisu

Žádosti o přijetí podané body 1. - 3. budou přijímány v termínu od 2. dubna 2024 do 16.dubna 2024 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

Přihláška k zápisu k povinné školní docházce -formulář bude k dispozici při osobní návštěvě školy dne 11. 4. 2024.

Další formáty přihlášky k zápisu:

- podání online přihlášky - online přihlášku je třeba do 5ti pracovních dnů nebo při osobní návštěvě školy dne 11. 4. 2024 opatřit vlastnoručním podpisem zákonného zástupce. Přihlášky prostřednictvím online formuláře jsou přijímány do 11. 4. 2024 do 12:00h

- formulář ve formátu pdf

Dále je třeba doložit prostou kopii, případně poskytnout k nahlédnutí

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte 
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese

Zápis se skládá ze dvou částí

 • formální – předání žádostí (zák. zástupce – pedagog)
 • neformální – pedagog – dítě

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • přihláška k zápisu dle předchozího bodu
 • žádost o odklad povinné školní docházky
 • občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte
 • doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Zápis se skládá ze dvou částí

 • formální – předání žádostí (zák. zástupce – pedagog)
 • neformální – pedagog – dítě

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete k zápisu dostavit, oznamte tuto skutečnost na telefonním čísle 724 985 324 nebo na email skola@zschodovice.cz.